Số quân: NQ/316620

KBC: 4204

Con trai út đang nuôi ông, em ấy tên Nguyễn Ngọc Minh Hùng.

Địa chỉ: Ấp Sơn Hà, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Điện thoại: 039 729 0397