Số quân: 73/200280

KBC: 4680

Tiểu Đoàn 5 Trung Đoàn 2 Sư Đoàn 1 Bộ Binh, bị thương năm 1971 tại Hạ Lào trên đường rút quân gãy 2 chân, hai chân bị nhiều miểng đạn. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Ngô Công Hóa – Ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 039 496 3660