Sinh năm 1954

Số quân: NQ/872795

Đơn vị: Nghĩa quân, chi khu Tri Tôn, tiểu khu Châu Đốc (trinh sát).

Ông bị cụt hai tay, mù 1 mắt, ở vùng quê nghèo khổ.

Hoàn cảnh: bị thương và vợ bị tai biến, con cái nghèo nên bữa no, bữa đói. Cần có người giúp đỡ thường xuyên.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc ông Huỳnh Thanh Bình:

Địa chỉ: 334 ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang

Điện thoại: 035.7466.871