Số quân: 63/130360

Năm nay đã 81 tuổi, bị thương cụt 1 chân trái năm 1970 tại Mỹ Tho, ông ở cùng với vợ, bà đã 73 tuổi

Địa Chỉ:  22 đường Trường Sa quận Bình Thạnh Saigon

Điện thoại: 070 465 2115