Sinh năm 1932

Số quân NQ/875.927

Trưởng đồn 22 Nghĩa quân C/K Thới Bình. Bị thương tháng 11/1970 khi trúng phải đạn B40 của cộng quân bắn vào đồn gây thương tật: cụt tay phải, đùi phải. Đã giải ngũ năm 1974 với cấp độ tàn phế 100%, đệ tam nhân.

Hoàn cảnh: Ông có vợ hai con, một trai và một gái đã có gia đình, do nhà đất ruộng ít, các con phải đi làm bốc vác ở thành phố chỉ đủ sống. Bản thân ông bị nhiều thứ bệnh lão, thoái hóa các khớp xương hiện nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải có người chăm sóc. Gia đình rất nghèo khổ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc về:

Địa chỉ: Hữu Khiên – Số 234  ấp Đường Đào, xã Hồ thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: vợ: 094 260 1120