Trước 1975 cô phục vụ tại trạm kiểm soát chi khu Vĩnh Xương Khánh Hòa. Đơn vị cuối cùng cô phục vụ là Ban Chỉ Huy Cảnh sát quận 1 Nha Trang.Cấp chỉ huy sau cùng là Đại úy Trần Minh Phú (ngành Cảnh sát của cô chỉ có Ban Chỉ Huy không có số quân hay số KBC). Sau ngày 30/4/1975 bị đưa đi cải tạo ở Lam Sơn Dục Mỹ hơn 1 tháng, về đi kinh tế mới ở kênh Nhiêu Giang.

Hiện nay gia cảnh cô rất khó khăn, lớn tuổi nhiều bệnh không có điều kiện đi bệnh viện, có một con trai làm công nhân lương cũng chỉ đủ sống không lo được gì cho mẹ.

Địa chỉ: 35/2 đường Nhà Thờ Thanh Hải Vĩnh Hải Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 078 842 4541