Số quân: 74/116227

KBC: 6626

Tiểu Đoàn 9 Mãnh Hổ TQLC

Người lính TQLC thân thiện hiền hòa, ông đi bán kem, bán vé số và sống trọ một mình không gia đình ở Cà Mau. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nhà trọ Tuấn Khởi khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 096 772 9761