“Giảm nghèo là bổn phận, nghĩa vụ của chính người dân” – Giảm nghèo cho cán bộ và công an cũng là nghĩa vụ, bổn phận của chính người dân!

Từ Facebook Đình Đại

Mất mùa là do thiên tai/được mùa là bởi thiên tài đảng ta

Từ Facebook Đỗ Dzũng

Khổ nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có khổ qua, qua rồi vẫn khổ.

Từ Facebook Hoang Nguyen

Xe máy hai bánh kéo xe hơi về… Cảnh này chắc chỉ có ở Việt Nam?

Từ Facebook Lam Phong

 

Thầy phán

– Bẩm thầy, cuộc chiến giữa Do Thái và Palestine khi nào kết thúc?

– Hừm, quẻ phán cuộc chiến này có vẻ kéo dài lắm đây.

– Xin thầy một ít cao kiến để chấm dứt chiến loạn, tụi nó ác quá…

– Muốn sớm kết thúc cuộc chiến này, chỉ có nước phải bắt sống hoặc giết chết thủ lãnh của Hamas. Để làm điều này, Do Thái chỉ biết cậy nhờ ông trùm khủng bố nổi danh thế giới: đại tướng công an CSVN Tô Lâm!

Từ Facebook Lê Thê

“Việt Nam không có án oan sai” – Nguyễn Hòa Bình (Chánh án Tòa án Tối cao CSVN)

Từ Facebook Phan Minh Hiển