Từ Facebook Quoc Huy Truong

Hồng Kông bên hông chợ lợn, bên trái là người đấu tranh, bên phải là thằng điên

An toàn

Một phạm nhân hỏi cai tù:

– Sao cửa sổ ở đây lại có tới hai lớp song sắt vậy?

– Ðể bảo đảm chắc chắn hơn.

– Vớ vẩn thật, làm quái gì có đứa nào muốn vào đây ăn trộm cơ chứ!

Từ Facebook Thanh An

“Chìa khoá nhà (VN) đây anh! Mua đứt bán đoạn nha anh!”

Từ Facebook Tony Long

Từ Facebook Hoang Nguyen

Lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo Đảng cùng ngồi trên xedo chủ tịch Phạm Nhật Vượng cầm lái.

Từ Facebook Chương Lê