Cách dập dịch

Từ Facebook Nguyen Phuc Loc

Thị sát

Đầu năm 2017, sau các cuộc kiểm tra của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ở nhiều nơi. Có cư dân mạng đã sáng tác một đoạn văn như sau:

“Lý Khắc Cường đến chợ hàng hóa năm mới Chiêu Thông, khi vào quầy hàng thịt đã hỏi: Công việc kinh doanh thế nào?

Đáp: Thông thường rất tốt, hôm nay đến một cân cũng không bán được.

Lý: Tại sao?

Đáp: Vì ngài đến, khách hàng không được vào.

Lý: Vậy thì tôi mua hai cân.

Đáp: Không bán.

Lý: Tại sao?

Đáp: Bởi vì ngài đến, ở đây không được có dao.

Lý: Dao cũng không có, vậy thì mua mảng thịt này.

Đáp: Cũng không thể bán được.

Lý: Tại sao?

Đáp: Bởi vì khi ngài không đến thì giá mỗi cân là 23 tệ, ngài đến thì giá mỗi cân chỉ còn 18 tệ, mỗi cân bán bị hao mất 5 tệ.

Lý: Vậy thì bán miếng thịt này theo giá 23 tệ mỗi cân.

Đáp: Vậy cũng không được.

Lý kinh ngạc: Tại sao vậy?

Đáp: Tôi không phải người bán thịt, thực ra tôi là cảnh sát vũ trang.

Lý: Gọi đội trưởng của anh đến đây!

Đáp: Đội trưởng đang bán trái cây.”

Từ Facebook Binh Nguyen

Triệu chứng dịch dacosa 

Các sao cần giải hạn

Từ Facebook Bốn Vàng

Ông Phạm Tuân, người đã từng mang bèo hoa dâu lên vũ trụ bằng đôi dép lốp (Nói theo ông Tố Hữu). Giờ ông đã thành anh hùng và đến chùa Ba Vàng (He.,he, cái chùa Ba Vàng lắm chuyện nổi tiếng) nói chuyện với tuổi trẻ. Ông bảo máy bay B52 của Mỹ nó dài đến 600 mét.

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (11/24/2022)

Từ Facebook Do Duy Ngoc

Thập diện mai phục

Từ Facebook Lê La Trần