Một bệnh nhân cà nhắc đến gặp bác sĩ, than phiền:

– Tại bác sĩ mà tôi bị gãy giò!

– Nhưng bữa bác khám đau bụng mà?

– Thì đó, bác sĩ đưa tôi cái toa, biểu cứ theo y chang nó mà làm. Đang xem thì gió bay ra cửa sổ. Nhớ bác sĩ dặn, tôi dzọt theo nó liền, mà tui ở trên lầu 3 chứ ít đâu!

Bảo Huân

Hoa Đặng ( lượm lặt)