Trong một bữa tiệc Tân Niên, khi cô ca sĩ cất giọng ca, thì ông nọ huých vai người ngồi bên cạnh:

– Giọng cô này khiếp quá. Anh có biết cô ca sĩ này không?

Người đàn ông hơi sượng sùng:

– Cô ấy là vợ tôi.

– Xin lỗi anh. Ý tôi là thực ra cô ấy hát không đến nỗi nào. Vấn đề là cô ấy chọn nhầm bài hát của một tay nhạc sĩ bá vơ nào đó thôi. Giá mà biết tay nhạc sĩ ấy, tôi sẽ tẩn cho hắn một trận ra trò…

Người đàn ông rụt rè:

– Vâng, tôi soạn đấy ạ.

Kế Như (Tampa – FL, sưu tầm)