Ông nọ khệ nệ khiêng về mớ sách dày cui:

– Xui quá, tốn tiền mà còn tốn công!

Vợ hỏi:

– Gì vậy?

– Họ bán sách ủng hộ lũ lụt!

Bảo Huân

Nguyễn Ngọc (Orlando – Sưu tầm)