Chị nọ về Việt Nam thăm nhà, chợt nghe hai cô gái nói chuyện:

– … Tao bảo đi là đi, dừng là dừng, quẹo trái, là trái.. cứ thế là đến ngay chóc nhà mầy…

Chị ta tò mò hỏi:

– Cô ơi, xe gì hiện đại thế?

– Xe ôm, chị.

Bảo Huân

Ngọc Lan Fuong (Atlanta – sưu tầm)