Ông nọ đến chơi nhà bạn. Thấy một tập bài học nhạc lý được chủ nhà bao bọc một cách cẩn thận, bèn hỏi:

– Cái gì đây vậy?

– Cái đó là những bản học nhạc lý của con gái tôi đấy…

– Sao bọc như báu vật vầy nè?

– Nó là cả một gia sản của tôi đó…

– Cô ấy được mời trình diễn ở Las Vegas hay sao?

– Đâu có. Nhưng nhờ nó mà chúng tôi mua được mấy ngôi nhà của hàng xóm chỉ có phân nửa giá !

Bảo Huân

Kế Như (Tampa – FL, sưu tầm)