Thời tiết Dallas bỗng bị băng giá, điện cúp, trong nhà lạnh ngắt. Bà Mẹ trùm chăn rên hụ hụ, nghe tiếng lục đục trong bếp, bèn hỏi:

– Tammy, con làm gì đó?

– Dạ, con lấy thịt bỏ vô tủ đông để xả đá đó mẹ.

Bảo Huân

Đăng Trang (chế biến)