Tám và bạn trò chuyện vợ con. Tám nói:

– Hễ có rượu vô thì tao thấy con vợ tao đẹp lộng lẫy luôn đó mậy!

– Nhưng hồi giờ tao có thấy bao giờ mầy uống giọt nào đâu?

– Thì vậy…

Long Vinh (Orlado, sáng tác)