Một bầy chim én chíu chít bay lượn tán dóc:

– Phía dưới bao người đang ngóng đợi chúng ta, những sứ giả của mùa xuân mang niềm vui đến muôn nhà …

Thình lình chúng trông thấy một con chim bay loạng choạng như diều đứt dây bèn hỏi:

– Sao bạn tả tơi thế?

Chú chim thều thào:

– Tớ là chim phóng sinh. Từ sáng đến giờ được phóng 5 lần rồi.

Bảo Huân

Phạm Ngương Nguyên (SG, email)