Hai vợ chồng đang ăn cơm thì phone reng.

Bà vợ lật đật cầm lên nghe. Sau khi nói chuyện độ nửa tiếng thì trở lại bàn ăn.

Ông chồng khen:

– Lần đầu tiên tôi thấy bà nói chuyện ít hơn một giờ.

– Họ lộn số.

Bảo Huân

Tư Đen (Turtle Lake)