Trong giờ Sinh vật, cô giáo hỏi học sinh kể tên một con vật không còn tồn tại trên hành tinh này. Một cô bé giơ tay:

– Thưa cô, chim hoàng yến ạ.

– Em chắc không?

– Vâng ạ. Sáng nay con mèo nhà em vừa vồ nó xong!

Bảo Huân