Thẩm phán thuyết phục đôi vợ chồng già:

– Bà đã 92 tuổi, còn chồng bà thì 94, hai ông bà đã kết hôn được 73 năm, vậy thì vì cớ gì mà ông bà phải ly hôn?

– Ngày trước chúng tôi sợ ly hôn sẽ ảnh hưởng đến con cái. Mà thằng út nhà tôi vừa qua đời tuần rồi.

Hà Nam (Star Nails, Sưu tầm)