Bác sĩ châm cứu nọ tình cờ gặp vợ một bệnh nhân cũ, hỏi thăm:

– Anh Hai giờ khỏe chưa? Còn dùng gậy nữa không?

– Dạ, sau khi chữa ở bác sĩ thời gian. Ổng bỏ gậy luôn rồi ạ.

– Thế đã đi đứng được bình thường…

– Dạ không. Ổng nằm một chỗ.

Tí Liến (Denton, st)