Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc ra bãi Tư Chính nghe ngóng tình hình.

Trung Quốc nghe tin kéo tàu vây kín. Chúng thả phao thành một vòng tròn, tuyên bố không được ai vượt khỏi lằn phao, chỉ chạm vào cũng sẽ bị bắn bỏ.

Quan quân VN kinh hãi.

Lính TQ nhảy sang tàu VN, xua tất cả xuống xuồng nhỏ, rồi chia nhau lục soát và tịch thu tất cả vật dụng, …

Cả đám lo lắng chèo lòng vòng trong vành đai, bỗng Nguyễn Phú Trọng bật cười rinh rích. Cứ một lát lại che miệng cười.

Phúc tin là minh quân đã có một diệu kế thần sầu.

Sau khi lục lọi, bên TQ dỡ phao, cho phép tàu VN về đất liền.

Phúc hỏi:

– Hồi nãy, có chuyện gì làm Chủ Tịch vui vậy?

– Lúc nãy tao chạm cái phao, tụi nó đâu biết!

Bảo Huân 

Lãng Ông (Hà Tây – email)