Anh nọ đi nhận con gởi ở nhà trẻ. Người giữ trẻ nói:

– Nhờ con anh mà bữa tiệc cuối năm hôm nay rất êm đẹp.

– Chắc cháu giúp cô giáo được nhiều việc?

– Không. Nhưng nó ngủ suốt bữa ăn, nên các trẻ khác được yên ổn ăn uống.

Anh Đặng (Houston-TX, email)