Vừa đến chỗ làm, John ngoắc Jack lại thì thầm:

– Chiều hôm qua xe tao bị bể lốp!

– Sao vậy?

– Tao cán phải một chai rượu.

– Sao mày không né đi. Chai rượu dễ thấy mà?

– Làm sao thấy được. Nó nằm trong túi quần thằng cha đó mà!

Bảo Huân

Phan Xi Phăng  (Boston, MA – sưu tầm)