Hai vợ chồng đi du lịch châu Âu. Bà vợ luôn mồm nhắc:

– Ông cất ví ở đâu. Coi chừng móc túi.

– Bà yên chí đi!

Lát sau bà vợ lại nhắc. Ông chồng làu bàu:

– Trong suốt 50 năm tôi bị móc túi, chỉ có 1 lần là do ăn trộm thôi!

Chuông

Long Nhan Nguyen (Tampa – FL, sưu tầm)