Hai con bạc ra về rất khuya từ sòng Casino. Một người trần trụi như nhộng nói với người còn mặc mỗi cái quần đùi :

– Tôi thực sự khâm phục anh! Anh biết kiềm chế, dừng đúng lúc hơn tôi!

Thái Vân (Houston- sưu tầm)