Nhân viên sở thú phát giác một ông nọ say mèm, ngủ quên trong chuồng cọp. Họ tìm được địa chỉ và chở ông ta về nhà.

Đến nơi, thì ông tỉnh giấc:

– Mấy anh đưa tôi đi đâu vậy?

– Về nhà anh chớ đâu!

– Thôi, chở tôi lại chỗ hồi nãy đi!

– Anh nằm ở chuồng cọp, biết chưa! Bộ anh tưởng còn có con gì hơn con cọp à?

– Con dợ!

Bảo Huân

Thái Sơn (tự kể)