Giám đốc Công ty Quốc Doanh A gọi trưởng phòng tổ chức đến:

– Anh lập danh sách những người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay thế vị trí của tôi trong tương lai.

Trưởng phòng vui mừng, thấy sếp tự biết khả năng, nhìn xa, trông rộng, mở con đường sống cho công ty, cho mọi người.

Vài hôm sau, Trưởng phòng mang đến một tập hồ sơ:

– Thưa sếp, đây là 8 người giỏi nhất!

– Đuổi hết bọn nó cho tôi!

Bảo Huân

Hồ Thiên Bảo (Hải Phòng – VN)