Một du khách đi ngang nông trại. Thấy hai con bò sữa đang gặm cỏ, bèn hỏi người nông dân đứng gần đó:

– Hai con bò mỗi ngày cho bao nhiêu lít sữa?

Người nông dân hỏi lại:

– Con đen hay con trắng?

– Con trắng.

– Mười lít.

– Còn con đen?

– Cũng mười lít.

– Thế ông cho chúng ăn gì?

– Con đen hay con trắng?

– Con trắng.

– Cỏ mực.

– Còn cho con đen?

– Cũng cỏ mực.

Du khách tỏ vẻ khó chịu:

– Nếu cái gì cũng giống nhau, tại sao lần nào ông cũng hỏi tôi là con đen hay con trắng?

– Vì con trắng là của tôi.

– À, ra thế! Còn con đen?

– Cũng của tôi.

Bảo Huân

anna phuong (Allen – TX)