Một chàng điên dắt con chó đi dạo trong sân bệnh viện. Gã khác hỏi:

– Mày dắt chó đi đâu thế?

– Điên vừa thôi. Đây là con khỉ chứ.

– Ai điên ấy! Bộ tao hỏi mày à, tao hỏi con khỉ mà!

Bảo Huân

Hà Lan (VN, st)