Thầy giáo khen Jack:

– Dạo này em làm toán khá lắm. Ít sai sót hơn trước. Em có lấy lớp học thêm nào không?

– Dạ không ạ.

– Chứ tại sao?

– Dạ, dạo này ba em đi vắng ạ.