Trong giờ Sinh Vật, thấy Tim lơ đãng, thầy hỏi:

– Tim, tại sao con cá lại có lúc bơi lùi?

– Dạ, cái đó thầy hỏi… con cá chứ làm sao em biết ạ!

Toxic (ll)