Bà vợ khỏa thân trước gương,

quay sang chồng:

– Nhìn chán ghê. Vừa mập vừa xấu .

Anh tìm cho em một lời khen đi!

– Mắt em tốt thật!

– Cái gì?

Tường Batman (st)