Trong một bữa tiệc cuối năm, anh nọ say bét nhè. Nhớ lời vợ dặn, anh lên tắc xi về nhà.

Quả nhiên, trên đường có vài chốt kiểm soát DUI, thấy tắc xi, họ vẫy tay cho qua.

Điều ngạc nhiên là, bây giờ thì chiếc tắc xi nằm trong garage. Anh không nhớ anh lấy nó ở đâu, và chưa biết làm cái giống gì với nó bây giờ!

Bảo Huân

Dũng Vũ Daniel (WA- nghề tự do – sưu tầm)