Jim và Tom từ siêu thị ra. Chợt Jim giật tay Tom, chỉ một người đàn ông đứng tuổi, ăn vận sang trọng đang đi vào:

– Mầy thấy cha đó không?

– Thấy. Sao?

– Tại chả mà tao mất toi nửa triệu đô đó!

– Sao vậy?

– Chả không cho tao cưới con gái chả!

Bảo Huân

Hảo Nguyễn (TX)