Một cán bộ CSVN sang Mỹ du lịch. Một người Mỹ hỏi:

– Bên đó có ngày Cá tháng tư không?

– Là ngày gì?

Người kia giải thích. Anh cán bộ lắc đầu:

– Không có. Ngày nào cũng thế mà!

Bảo Huân

Ngaymaichuaden (email)