Tom mới tậu chiếc xe mới toanh. Một hôm hắn lái đến nhà John và nói:

– Tao kẹt tiền. Mầy muốn cầm chiếc xe này 10 đô la không?

Nửa tháng sau, Tom đến chuộc lại chiếc xe.

Tom hí hửng kể cho David:

– Mày biết có chỗ giữ xe nửa tháng mà chỉ tốn có $10 không?

Bảo Huân

Lana Phan (FL, st)