Một Việt kiều trở về Mỹ than:

– Bên Việt Nam kêu công an khó quá. Chỗ xóm tao đánh lộn mà gọi 2 tiếng chưa thấy ai tới.

– Lần trước tao gọi cái một, 5 phút tới cả đàn!

– Xạo!

– Mầy la Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam xem.

Bảo Huân

Tư Lụi (Sài Gòn-VN, st)