Hai người đàn ông tình cờ quen nhau tại sân ga.

Thấy người kia vẻ mặt bồn chồn, lo lắng bèn vỗ vai:

– Này, phải tươi tắn như tôi nè!

– Anh khác. Tôi khác. Anh tiễn bả đi, còn tôi đón bả về!

Bảo Huân

Trương T. Ngọc Hạnh (Ft. Worth, TX)