Hai người đàn ông tình cờ gặp nhau ở công viên. Một người vẻ nghèo khổ than thở với người có dáng dấp sang trọng:

– Anh biết không. Tôi nghèo là do bệnh tật liên miên. Còn ông?

– Ngược lại, tôi thì sống sung sướng vì bệnh tật…

– Sao vậy?

– Tôi là bác sĩ.

Nguyen Dung (email)