Hai chủ doanh nghiệp gặp nhau, ông kia tấm tắc:

– Nhân viên chỗ anh đi làm đúng giờ quá! Bên tôi thì ì ạch mãi, vẫn trễ… Anh có cách gì hay vậy?

– Dễ mà. Chỗ tôi 30 nhân viên, nhưng tôi chỉ xây 20 cái parking thôi!

Bảo Huân

Hải Dương (dịch)