Ngày cuối tuần trước mùa lễ Giáng Sinh, các thang máy trong mall chen chúc người.

Một ông gầy gò đứng trước một phụ nữ to lớn. Ông ta cứ bị đẩy về phía trước.  Bực mình, ông bèn quay lại nói với người phụ nữ:

– Xin bà đừng đẩy tôi nữa có được không!

– Tôi có đẩy ông đâu – bà béo bực bội đáp – Tôi chỉ đang thở thôi mà.

Bảo Huân

Van Lang (sưu tầm)