Bà nọ mua chiếc xe mới, tất cả đều có thể ra lệnh bằng giọng nói. Chỉ cần lên tiếng:

– Nhạc Nhật Trường!

Nhạc sẽ trổi lên những bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

Rất thích thú với khám phá này, đang rung đùi thưởng thức thì một chiếc xe cắt ngang trước mặt. Bà đạp thắng chúi nhủi, chửi:

– Đồ mất dạy!

Trên radio, bật lên một giọng rè rè: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”.

Bảo Huân

Tin Đầu Bò (lượm lặt)