Nghe các ông hay rù rì chuyện vợ con, bồ bịch. Tim hỏi chú Tám:

– Vợ và bồ khác nhau sao chú Tám?

– Nhà mày có ti vi không?

– Dạ có!

– Mày có xài cell phone không?

– Dạ có! Mà mắc chi…

– Thì vợ như cái ti-vi vậy đó. Còn người yêu là cái cell phone.

Ở nhà xem ti-vi, ra ngoài cầm cell phone. Có tiền chưa chắc sắm ti vi mới, nhưng có thể đổi cell phone mới.

Ti vi thì miễn phí còn với cell phone mà không trả tiền thì nó cắt ngay.

Chưa kể, cell phone lúc nào cũng nhiều mẫu mã, còn ti vi, cứ vậy!

Tiểu Hổ (Atlanta – GA, sưu tầm)