Thằng em sốt ruột chạy vào bếp:

– Trứng chín chưa anh Hai?

– Phải 12 phút mới được!

– Mẹ bảo luộc 3 phút thôi mà?

– Mầy ngu quá! Tao luộc đến 4 cái!

Bảo Huân

Rồng Xanh (lượm lặt)