Đứa bé hỏi bố:

– Tại sao người ta nói nếu ăn một quả táo trong một ngày thì sẽ không bao giờ gặp bác sĩ?

– Nếu con chỉ đủ tiền ăn một trái táo trong một ngày, thì lấy đâu mà đi bác sĩ?

Bảo Huân

Lisa Nguyen (Orlando-FL, sưu tầm)