Gần ngày thi, anh học trò nọ mới lôi bài ra ê a. Bò buồn rầu nói với gà:

– Ngày anh ta đi thi thì mày chết, nếu nhỡ anh ta thi đậu thì tới lượt tao.

Con gà cười:

– Chẳng đứa nào chết cả!

– Sao mày biết?

– Học như nó muốn đậu chỉ có mua điểm. Mà mua điểm thì nó chẳng dại gì ăn nhậu rình rang cho thiên hạ để ý !

Triển Dương (Dallas, TX – sưu tầm)