Mùa Đông sắp đến.

Một bô lão người da đỏ hỏi Tù trưởng:

– Năm nay lạnh không sếp?

Viên Tù trưởng lúng túng:

– Chắc lạnh chớ. Nói bà con lo kiếm củi.

Dân làng nháo nhào đi vác củi.

Để chắc ăn, viên Tù trưởng gọi điện thoại cho

Sở Khí Tượng địa phương:

– Năm nay lạnh không sếp?

– Lạnh chớ!

Chắc bụng, viên Tù trưởng thúc giục dân làng tích trữ thêm củi gỗ.

Tuần sau, để bảo đảm, ông lại gọi Sở Khí Tượng:

– Năm nay lạnh dữ không, sếp?

– Lạnh lắm đó nha!

Viên Tù trưởng lại ra sức đôn đốc dân làng. Mọi người sục sạo mọi góc rừng.

Hai tuần sau, ông lại gọi Sở:

– Sếp nghĩ là năm nay lạnh ác hả?

– Chắc chắn là hơn bao giờ. Tui nghe nói tụi da đỏ đang kiếm củi như điên mà!

Bảo Huân

Long vVo (FL- sưu tầm và dịch)