Khách đến nhà chơi, gặp một đứa bé, khách hỏi:

– Cháu là thứ mấy?

– Dạ, cháu là út ạ.

– Thế còn bao nhiêu anh em nữa?

– Dạ, 3 anh trai và 3 chị gái.

– Vậy Ba Mẹ cháu phải nuôi đến 7 miệng ăn…

– Dạ, 13 chứ ạ. Mấy anh chị của cháu lập gia đình hết rồi!

Bảo Huân

Hồ Viễn Xứ (Wichita – chế biến)